BBL opleidingBBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Het is een MBO opleiding waarbij u al werkend leert. U werkt een aantal (meestal 4) dagen en gaat dan 1 dag of 2 avonden naar school. Voor een BBL opleiding dient u een arbeidsovereenkomst te hebben bij een leerbedrijf.


Voor wie
Wanneer u graag werken en leren wilt combineren is een BBL opleiding geschikt voor u. Dat kan verschillende redenen hebben: u heeft al een baan en wilt deze graag behouden terwijl u zich toch verder wilt scholen. Of u kunt of wilt om financiële redenen geen voltijds opleiding doen. Het is wel noodzakelijk dat het bedrijf waar u werkt een erkend leerbedrijf is. Wanneer dit niet het geval is, kan het bedrijf deze status aanvragen. Het is een heel goede combinatie om te leren en te werken tegelijk. U kunt tijdens uw werkzaamheden meteen het geleerde in praktijk brengen.
U kunt werken en leren in verschillende gebieden:
-    Zorg en welzijn
-    verkoopmedewerker
-    brood- en banketbakker
-    kapper
-    monteur
-    tegelzetter
-    verspaner
-    apothekersassitent
-    nouw en infra
-    logistiek medewerker
-    mobiliteitsbranche
-    schilder
-    audiovisuele productie
-    autotechnicus
-    etc.

Wanneer u een BBL opleiding volgt, is dit ook voordelig voor uw werkgever wanneer hij de opleiding voor u betaalt. Uw werkgever hoeft dan minder loonbelasting af te dragen voor u. Dit voordeel kan oplopen tot 2.738 euro per jaar.

Toelatingseisen
Iedereen in de leeftijd vanaf 16 jaar kan een BBL opleiding volgen. U moet wel aan de overige toelatingseisen voldoen. Meestal is het met een vooropleiding VMBO of Mavo mogelijk om de BBL opleiding te volgen. Ook wanneer u een paar jaar Havo of VWO hebt gevolgd, kunt u toegelaten worden. Bepaalde opgebouwde ervaringen, bijvoorbeeld door werk, hobby’s of levenservaring tellen ook mee bij de toelating. Hiertoe wordt een EVC procedure met u doorlopen. EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Aan de hand van uw ervaringen wordt dan gekeken in welk niveau u toegelaten kunt worden.


Opzet van de opleiding
Bij een BBL opleiding werkt u 4 dagen en gaat u 1 dag of 2 avonden naar school. Al werkend leert u dus voor een bepaalde beroepsopleiding. Voordat u aan de opleiding begint, moet u wel een arbeidsovereenkomst hebben bij een erkend leerbedrijf. Als u nog geen baan hebt, moet u solliciteren. Een leerbedrijf is een bedrijf in de branche van de opleiding dat erkend is door de brancheorganisatie. De brancheorganisatie controleert of het bedrijf voldoet aan de eisen voor een leerbedrijf. Wanneer er nog niet zo’n erkenning is voor het bedrijf waar u werkt of gaat werken, kunt u dit aanvragen. Binnen dit bedrijf moet een deskundige praktijkopleider aanwezig zijn waarvan u instructies en begeleiding kunt krijgen. Deze is dan aanspreekpunt voor u. U kunt met alle vragen bij hem of haar terecht. Ook overlegt u met hem of haar hoe u uw opdrachten het beste tot uitvoer kunt brengen. U zult regelmatig met uw praktijkopleider uw werk evalueren.
Tevens wordt er een praktijkovereenkomst gemaakt met u, samen met het bedrijf waar u werkt, met de opleiding en met de brancheorganisatie. In deze praktijkovereenkomst staan dan de rechten en plichten van u, uw werkgever en de opleiding.
Een BBL opleiding bestaat uit 4 niveaus. Niveau’s 1 tot 2 zijn het funderend beroepsonderwijs en niveau 3 tot 4 zijn het middelbaar beroepsonderwijs. Meestal stroomt u in op niveau 2 en u kunt dan verder doorstromen tot niveau 4. Dat kan over het algemeen gedurende het hele jaar.


Waar te volgen
-    ROC: deze zijn verspreid over heel Nederland en er worden 150 BBL opleidingen aangeboden op de niveau’s 1 tot en met 4.
-    LOI: deze schriftelijke instelling biedt 8 BBL opleidingen aan. Ze worden aangeboden in samenwerking met ROC midden Nederland.
-    Nova College: deze instelling biedt ongeveer 25 BBL opleidingen aan. Sommige opleidingen kunnen ook verkort gevolgd worden.
-    Deltion College: Dit opleiding is gesetteld in Zwolle en biedt 150 BBL opleidingen aan.
-    Landstede: deze zit ook in Zwolle en biedt 11 BBL opleidingen aan.

Wanneer u de BBL opleiding heeft afgerond, kunt u vaak doorstromen naar een HBO opleiding in uw vakgebied.

De kosten voor een BBL opleiding zijn afhankelijk van het niveau van de opleiding. Het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld door het ministerie van onderwijs. Voor 2011/2012 is dit vastgesteld op 216 euro voor niveau 1 en 2 en op 524 euro voor niveau 3 en 4. Daarnaast betaalt u nog kosten voor leermiddelen zoals boeken. Deze verschillen per opleiding en per school. Ook kunnen er andere bijkomende kosten zijn.
Vaak betaalt de werkgever het schoolgeld en soms ook de bijkomende kosten.

Salaris
Wat u kunt verdienen met een afgeronde BBL opleiding, hangt af van het niveau waarin u bent afgestudeerd en van het beroep dat u gaat uitoefenen. Tijdens het volgen van de opleiding zult u nog niet zoveel verdienen als wanneer u de opleiding hebt afgerond. Dit hangt ook af van het leerjaar waar u in zit.

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola